جزئیات محصولات

تصویر
تصویر

توستری

المنت های استفاده شده در توستر در دو گروه متفاوت جای دارند

نخستین گروه، هدفِ برشته و گریل کردن غذا را دنبال می کند و در لایه های بالایی توستر نصب می شود. چنین المنت هایی پس از تبدیل انرژی الکتریکی به حرارت، آن را به اشعه مادون قرمز بدل می کنند و در نهایت به عمق غذا می فرستند تا ماده غذایی تعبیه شده در توستر، از درون شروع به پختن کند

گروه دوم، مسئول پخت غذایند و در رده های پایینی توستر نصب می شوند. جابه جایی حرارت، همان قاعده اصلی است که این وسیله بر اساسش به ایفای نقش می پردازد. این المنت ها که قسمت های تحتانی توستر را اشغال کرده اند، هوای مجاور خود را گرم می کنند، هوای گرم شده به قسمت فوقانی توستر هدایت می شود و هوای خنک تر مجددا پایین توستر را پر می کند. در بحبوحه این جابه جایی ها غذا پخته می شود. المنت هایی پایینی به آرامی، فرآیند گرم کردن غذا را عملی می سازند المنت توستری به دو شکل میله صاف 110 ولت و به شکل خم 220 ولت با طول ها و توان های مختلف در این سازمان تولید میشود