جزئیات محصولات

تصویر
تصویر

توستری

المنت توستر در دو نوع شاخه ای و مدل پی شکل ساخته میشود.

مدل شاخه ای تعداد 2 عدد در بالای اون و 2 عدد در پائین اون بصورت دوبدو سری بکار می رود . توان مصرفی هر المنت توستر ، براساس طول گسترده و ولتاژ کارکردو همچنین ترموستات مناسب به دست می آید.

المنت توستری به دو شکل میله صاف 110 ولت و به شکل خم 220 ولت با طول ها و توان های مختلف در این سازمان تولید میشود