جزئیات محصولات

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

المنت فر

المنت های فر معمولا در سه نوع کاربرد دارند و متداول می باشند :

اول: اینکه المنتی برای پخت که در پایین محفظه فر قرار می گیرد و عمل پختن را بر عهده دارد و براساس جابجایی گرما عمل می کند. با عبور جریان الکتریکی از المنت وگرم شدن آن هوای گرم به قسمت بالای فر و هوا با درجه کمتر به قسمت پایین حرکت می کند در این جابجایی صورت گرفته حرارت جذب جسم می گردد. المنت های پخت دیرتر قرمز می شوند و درجه حرارت کمتری نسبت به المنت گریل دارند و دلیل آن هم انتقال آرام و تدریجی حرارت به جسم مورد پخت می باشد

دوم: اینکه المنتی برای گریل کردن است و در بالای فر قرار می گیرد و برای برشته و طلایی کردن بعد از گذشت فرایند پخت انجام می شود و یا برای جوجه گردان و نیز خشک کردن میوه های تازه و نان و کیک استفاده میشوند

سوم: اینکه المنتی که با فن هوا را با درجه 200 تا 300 درجه سانتی گراد در داخل محفظه فر گردش می دهد و تمام غذا رایکنواخت می پزد

 

در این سازمان انواع المنت های فربالا ، فر پایین و المنت فر دور فن در توان ها و طول های مختلف با توجه به درخواست مشتری تولید می گردد.