جزئیات محصولات

تصویر
تصویر

سماور

المنت های به کار رفته در سماورها از نوع میله ای هستند که با توجه به وات و ابعاد مورد نیاز تولید شده و خم کاری می شوند.المنت سماوری نوعی المنت با کیفیت بسیار بالا و البته بی نظیر است زیرا شرایط کارکرد بسیار خطرناک و سختی دارد و باید در دمای جوش مایعات فعالیت کند. از این رو کیفیت این نوع از المنت ها و همچنین دستگاه های بسیار مدرنی که در این سازمان اینگونه المنت ها را تولید میکنند.در افزایش طول عمر مفید المنت سماوری نقش بسیار با ارزشی دارند.           

  المنت های سماورری در این سازمان با توان 1000 وات ، 2000 وات و 3000 وات و طول های مختلف و با توجه به سفارش مشتری و نوع استفاده آن تولید می گردد.