درباره ما

 1. 1370 اردیبهشت

  شروع به کار

  شرکت اتحاد در سال ۱۳۷۰ با هدف تولید المنت های میله ای تاسیس شد و آغاز به کار نمود.

  تصویر
 2. 1379 فروردین

  تغییر نام

  این شــرکت تولیدی در ســال ۱۳۷۹ به شــرکت “دمااتحاد” تغییر نام داد.

  تصویر
 3. 1393 آبان

  علم و تجربه

  با به کارگیری تجربه سال های گذشته و جوانان تحصیل کرده در صدد بر آمدند تا صنعت وارداتی را بومی سازی و بهینه سازی کنند.