جزئیات محصولات

تصویر

پلوپزی

المنت مهم ترین قطعه در پلویز های برقی است 

پلویز ها که بهترین وسیله برای پخت مناسب برنج آن هم در بازه ای کوتاه به شمار می روند،کارکرد صحیح شان را وامدار المنت هایی هستند که با بالانس مناسب و به شکلی متعادل، حرارت را تولید نموده و به صورت همگون پخش مینماید.المنت های میله ای که برخی آن ها را لوله ای خطاب می کنند در پلوپز های برقی جایگاه ویژه ای دارند، به زعم این که برخی گمان می کنند استفاده از المنت فنری رایج تر است اما تجریه ثابت کرده نمونه های فنری زودتر می سوزند و کارایی خود را از دست می دهند