جزئیات محصولات

تصویر
تصویر
تصویر

اتویی

از دیگر عناصری که در اتو استفاده می شود ، المنت حرارتی است. وقتی جریانی از بین المنت حرارتی که بین صفحه کف و صفحه فشار قرار دارد عبور داده می شود ، این عنصر گرم می شود وازطریق هدایت ، گرمای خود را به صفحه زیرین منتقل می کند و به نوبه خود صفحه کف نیز گرم می شود. جنس المنت اتو از فولاد با روکش مس می باشد و در طول ها و توان های مختلف قابل تولید است 

المنت های اوتویی با ولتاژهای 110 و 220 و توان ها و طول های مختلف در شکل های متعدد تولید می شود.